Breaking News

336564

กพท. ชี้ 3 ขั้นตอน ฟื้นการบินในรอบ 30 ปี ไทย – ซาอุดิอาระเบีย

กพื้นที่กระทั่งถึง “ซาอุเดียแอร์ไลน์” ฟื้นการบินในรอบ 30 ปี หลังประกาศบินตรงซาอุดิอาระเบีย – ไทย เริ่ม เดือนพฤษภาคมนี้ กระทั่งถึงมีสล็อตรองรับ รีบสายการบินขออนุญาตตามขั้นตอน

นายสุทธิพงษ์ คงจะพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินข้าราชการแห่งประเทศไทย (กพื้นที่) เผยถึงกรณีที่สายการบินซาอุเดีย (Saudia) หรือสายการบินซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินเเห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบีย ประกาศจะกลับมาเปิดทำบินมายังประเทศไทยในเดือน เดือนพฤษภาคมนี้ โดยระบุว่า จากการตรวจดูข้อมูลพื้นฐานแล้วในขณะนี้ คาดว่าจะเป็นเพียงแค่การออกประกาศข่าวล่วงหน้า เพื่อโฆษณาให้ผู้โดยสารที่พอใจเดินทางได้ทราบข้อมูล เนื่องมาจากเดี๋ยวนี้สายการบินดังที่กล่าวมาแล้วยังไม่ได้ยื่นขอตารางบินอย่างเป็นทางการ

สำหรับวิธีการขอทำบินนั้น สายการบินจำเป็นจะต้องทำงาน ดังนี้

1. ขอสิทธิการบินเป็น Designated Airline ผ่านทางช่องทางการฑูต

2. ขอตารางบิน (Slot)

3. ขออนุญาตการบินอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม จากตารางที่สายการบินออกประกาศเริ่มทำบินในเดือน เดือนพฤษภาคม2565 นั้น ถือเป็นช่วงเวลาของ Slot ตารางบินฤดูร้อน ซึ่ง กพื้นที่ได้มีการจัดสรรเที่ยวบินไปแล้ว แต่ว่ายังพบว่ามีบางช่วงในช่วงเวลาที่ยังว่างอยู่ ยังสามารถอนุญาตให้สายการบินที่ให้ความสนใจยื่นขอเข้ามาเพิ่มอีกได้ ดังนั้น ถ้าหากสายการบินซาอุเดีย เริ่มทำตามอย่างขั้นตอนขอทำบินเข้ามา เชื่อว่าจะสามารถเปิดบินในช่วงที่กำหนดไว้ได้
ทั้งนี้ การประกาศกลับมาทำบินครั้งนี้ จะเป็นในลักษณะเที่ยวบินตรง ทำบินประจำ ถือได้ว่าเป็นการฟื้นเส้นทางบินระหว่างซาอุดิอาระเบีย และก็ไทยในรอบกว่า 30 ปี เนื่องมาจากที่ผ่านมาสายการบินซาอุเดีย ไม่ได้ทำบินประจำมายังประเทศไทย ส่วนการกลับมาเปิดบินในครั้งนี้ จะทำบินกี่เที่ยวบินต่ออาทิตย์นั้น คงจะจำเป็นต้องคอยให้สายการบินซาอุเดียประเมินดีมานด์และก็ยื่นข้อตารางบินเข้ามาก่อน