Breaking News

“คนละครึ่งเฟส 4” มีลุ้น คลังจ่อชง ครม.อาทิตย์หน้า ข้างหลังนายกฯยินดี

ประชาชนคอยลุ้นเลย โครงงาน “คนละครึ่งเฟส 4” กระทรวงการคลังจ่อชงเข้าครม.อาทิตย์หน้า ข้างหลังนายกฯปลาบปลื้มชี้ช่วยทำให้ประชาชนกล้าใช้สอยมากยิ่งขึ้น

อัปเดตปัจจุบันความคืบหน้าโครงงานคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงงานที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ช่วยทุเลาภาระค่าครองชีพกับภาคประชาชน และก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั้งประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนสมัครสมาชิกอยู่ที่ 10 ล้านคนร่วมกัน โดยจากการปฏิบัติงานโครงงานคนละครึ่งในแต่ละระยะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาจัดว่าได้รับผลตอบรับจากประชาชนออกจะดี ประชาชนสามารถออกมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับตอนโค้งสุดท้ายของปี รัฐบาลจึงพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนโค้งสุดท้าย ผ่านโครงงานและก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่นานาประการ และก็แน่นอนว่าโครงงานครึ่งละครึ่งเป็นโครงงานที่ได้รับการตอบกลับจากประชาชนออกจะดี

ตอนนี้โครงงานคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.81 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 82,670.2 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 42,032.9 ล้านบาท และก็เมืองร่วมจ่ายสะสม 40,637.3 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีมีกระแสข่าวออกมาว่า กระทรวงการคลังจะชง โครงงานคนละครึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกรอบในการประชุม ครม.ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ประชาชนคอยลุ้นได้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการพิจารณาเคาะโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 แน่นอน

เพราะเหตุว่าพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรรเสริญที่ประชาชนมีการปรับพฤติกรรมและก็ทยอยออกมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่กันแล้ว มาตรการต่างๆที่รัฐบาลวางไว้ ทำให้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มคลี่คลายและก็เศรษฐกิจกำลังพอดีขึ้นเรื่อยๆโดยยอดการใช้จ่ายโครงงานสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอปรี่แพลตฟอร์มปัจจุบัน เพียงแค่ 4 วันแรก (4 –7 ตุลาคม 2564) ของโครงงานคนละครึ่งระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสม 112.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 57.9 ล้านบาท และก็เมืองร่วมจ่าย 54.5 ล้านบาท ส่วนโครงงานยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสม 94,703 บาท แล้ว