Breaking News

ครม.ทราบ เขยื้อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งฐานราก

ครม.รับทราบ เคลื่อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งโครงสร้างรองรับ-ปรับปรุงระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รัฐมนตรีนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่อพาร์เม้นท์โซฟิเทล กระบี่ คนรวยธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา โรงแรม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า ครม.รับทราบการลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และก็จังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและก็โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเป็นต้นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและก็ความรู้ความเข้าใจในการชิงชัยของไทย อาทิเช่น โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานจังหวัดระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โครงการปรับปรุงแก้ไขท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และก็โครงการนำสายติดต่อลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว และก็ก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงการปรับปรุงธุรกิจบริการดินและก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มราคาและก็ปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพและก็ความงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากโครงสร้างรองรับ โดยปรับปรุงกรุ๊ปโอท็อป และก็วิสาหกิจชุมชน และก็โครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็ปาล์มน้ำมัน โดยแก้ไขระบบที่ดินเพื่อเลี้ยงชีพและก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินและก็ที่พักที่อาศัย รวมถึงโครงการบ้านมั่นคง และการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและก็การดูแลรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 พร้อมกันกับการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันและสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปฏิรูปศักภาพคนไทยทุกตอนวัย จัดทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างจังหวะทางการศึกษาของผู้พิการและก็ด้อยโอกาส และก็จัดแจงศึกษาเล่าเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ ผลักดันบริหารจัดแจงน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกและก็ทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลและก็บริเวณร่องน้ำกันตรัง
การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาพูดว่า รัฐบาลทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการชิงชัยและก็ยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาและก็เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และก็ส่วนราชการ นอกจากนั้น ปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสารทางถนน การจัดการจัดแจงหายนะ ติดตามหลักสำคัญปัญหาเรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง และก็ปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนกำเนิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการไปมาหาสู่ชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผลักดันการรักษาพลังงาน และก็ 3.การเสริมสร้างและก็ปรับปรุงศักยภาพเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงการปรับปรุงที่พักที่อาศัยพอเพียง การทำงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามความสะดวก ฯลฯ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป