Breaking News

คลังเก็บของโอน 4 หมื่นล้านบาท เพิ่มเติม “คนละครึ่ง” รอบ 2 วันพรุ่ง

คลัง พร้อมโอน 4 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 1,500 บาท “คนละครึ่ง” 27 ล้านคน คาดดันยอดใช้จ่ายสะพัด 8 หมื่นล้านบาท

วันที่ 30 กันยายน 2564 น.ส.กุลยา ตันติเตียนเตมิท ผู้อำนวยการสศค. (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค.64 กระทรวงการคลังจะโอนเงินแผนการคนละครึ่ง 1,500 บาท ให้กับผู้ที่สมัครสมาชิกเสร็จ 27 ล้านคน โดยใช้งบประมาณรวม 40,500 ล้านบาท ซึ่งกำหนดเป้าหมายจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้สามัญชนใช้จ่ายในเดือนต.ค.-ธ.ค.64 ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือ 81,000 ล้านบาท โดยเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายให้ขยายตัวได้

อย่างไรก็แล้วแต่ คลังจะยังไม่มีการปิดรับสมัครคนละครึ่ง ถ้าหากคนไหนสมัครเข้าร่วมข้างหลังวันที่ 1 ต.ค.64 จะได้รับวงเงินรวม 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมจนกระทั่ง 31 ธ.ค.นี้ อีกทั้งยังสามารถใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการร้านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่ 4 ต.ค.นี้ ส่วนคนที่ยังคงใช้วงเงินรอบแรก 1,500 บาทไม่หมด จะผิดยึดคืน แล้วก็ยังสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ยาวจนกระทั่งสิ้นปีนี้