Breaking News

จับลอตใหญ่รับปีใหม่ 342 แรงงานพม่าทะลักชายแดนตะวันตก จะไปดำเนินการ กรุงเทพมหานคร

เมียนมาร์ล้นชายแดนตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เเละประจวบคีรีขันธ์ จับได้อีก 342 คน จ่ายคนกลางหัวละ 18,000 – 25,000 บาท จะเข้าไปทำงานที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี ชลบุรี รวมทั้ง จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อทำตามแผนการรัฐบาล พล.ตำบลบรรยง ทองคำน่วม ผู้บังคับบัญชาพล.ราชการ9/ผู้บังคับบัญชากกลิตรสุรสีห์ ก็เลยให้ข้าราชการสนธิกำลังเฝ้าระวังคุ้มครองป้องกัน รวมทั้งกำจัดการกระทำผิดข้อบังคับทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการขโมยลอบข้ามชายแดนเข้ามาในอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19

ปัจจุบัน ที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี กกลิตรสุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า ร่วมกับ ชป.ขว.กกลิตรสุรสีห์, มว.ปชด.ที่ 2, มว.ปชด.RDF, สภ.เมืองจังหวัดกาญจนบุรี, สภ.ไทรโยค, ร้อย.ตำรวจตระเวณชายแดน136 รวมทั้งฝ่ายปกครอง เมื่อ 26 ธันวาคม64 จับตัวบุคคลต่างชาติสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามถิ่นโดยผิดกฎหมาย จำนวน 135 คน จำแนกเป็น ผู้ชาย 73 คน หญิง 62 คน รอบๆ บริษัทห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า อ.เมือง จ.จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้ง บริษัทพุหว้า ตำบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.จังหวัดกาญจนบุรี

karn
ส่วนทางตายด้านยดินแดนประจวบคีรีขันธ์ ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ มว.ปชด.ที่ 3, ร้อย.ตำรวจตระเวณชายแดน146, สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, สภ.อ่าวน้อย, สภ.ลำคลองวาฬ รวมทั้งฝ่ายปกครอง เมื่อ 26 ธันวาคม64 จับตัวบุคคลต่างชาติสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามถิ่นโดยผิดกฎหมายจำนวน 207 คน จำแนกเป็น ผู้ชาย 122 คน หญิง 85 คน รอบๆ บริษัทเขาดิน ตำบลอ่าวน้อย, บริษัทไร่เครา ต.คลองวาฬ, บริษัทมะขามโพรง ตำบลเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

karn3
จากแนวทางซักถามได้ข้อมูลว่า เสียค่าใช้จ่ายรายละ 18,000 – 25,000 บาท เดินทางมาจาก จ.ทวาย, จ.พะวัว, จ.เมาะลำไย, จ.ยะไข่, จ.ปะลอ, จ.มะกวย, จ.อิรวดี รวมทั้ง จ.ปิ้งกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยจะเข้าไปทำงานที่ กรุงเทพมหานคร, จ.จังหวัดสมุทรสาคร, จ.จังหวัดนครปฐม, จ.จังหวัดระยอง, จ.จังหวัดลพบุรี, จังหวัดชลบุรี  รวมทั้ง จ.จังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการได้กระทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นแรก ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมนำตัวส่ง สภ.เมืองจังหวัดกาญจนบุรี, สภ.ไทรโยค, สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, สภ.อ่าวน้อย รวมทั้ง สภ.ลำคลองวาฬ เพื่อฟ้องร้องคดีตามกฎหมายถัดไป