Breaking News

ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ตอนวันที่ 6 พฤษภาคม โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านนักแสดงความพึงพอใจสำหรับในการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความใส่ใจกับการนำเข้าวัคซีนโอกาส โดยหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และก็ท่านได้มีความสนใจวัคซีนโอกาส (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่แจ่มชัดแก่ทุกคนไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงใด ซึ่งโรงพยาบาลนับว่าบางทีอาจกำเนิดความเสี่ยงแก่ท่าน และก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องแจ้งความจริงประเด็นนี้ต่อผู้รับบริการทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีก็เลยตรึกตรองตกลงใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวถึงแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดีก็เลยอยากขออภัยทุกคนมาในโอกาสนี้ และก็ขอให้ท่านได้โปรดกรุณาเข้าใจถึงความจริงใจและก็บริสุทธิ์ใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกคน ทั้งนี้ แม้โรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความแจ่มแจ้งสำหรับในการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนโอกาส โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามสิ่งที่จำเป็นต่อไป ขอขอบคุณมาก โรงพยาบาลวิภาวดี

ทั้งนี้ภายหลังที่ได้มีการโพสต์ใจความดังที่กล่าวถึงแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเยอะๆ โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า น่าจะมีสาเหตุมาจาก โรงพยาบาลโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบและก็กดดัน กีดกั้นการนำเข้าวัคซีน จนไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้ …