Breaking News

ด่วน! คำสั่งแต่งตำรวจ ระดับ รองผบกรัม-ผกก. วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผู้บังคับบัญชาตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งตั้ง ตำรวจ ระดับ รองผบกรัม-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั้งประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 ตระเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบกรัม รวมทั้ง ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องแน่ใจบริบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปยัง กองควบคุมสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำบัญชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยรู้ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมความพร้อมให้ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ หากทาง สกพ. ส่งคำบัญชาแต่งตั้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยรู้ในทันที อย่างไรก็แล้วแต่ สามารถตรวจตรารายชื่อการแต่งตั้งเคลื่อนย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบกรัม ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news