Breaking News

ด่วน! “น้องชาย” เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผย มติ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าข่ายให้ความคิดเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ดำเนินการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พูดถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความคิดเห็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อวิถีทางต่างๆทั้งมีการกระทำการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรชมรมเพื่อพินิจพิเคราะห์ความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจัดว่าไม่เป็นธุระของสงฆ์
นายน้องชาย บอกว่า ปัจจุบัน ห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า ความประพฤติปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าข่ายการลงความเห็นทางการเมือง รวมทั้งเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวดำเนินการถัดไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) เร่งดำเนินการตามมติมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งเจ้าคณะดูแลพระสงฆ์ที่เกี่ยว พร้อมตรวจสอบความประพฤติของพระภิกษุที่มีการกระทำที่ไม่ใช่ธุระของสงฆ์ เพื่อไม่ให้กำเนิดความเสียหายวงการพระสงฆ์รวมทั้งศาสนาพุทธ.