Breaking News

ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายสุถ้อยคำ รอดเรืองในจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ บอกว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองและก็ทุเลาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ตลอดบริเวณเมืองไทยตอนบน และก็กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง และก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากเพิ่มขึ้น

โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ โดยประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ และตัดต้นน้ำลำธารเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แต่ว่ายังคงจําเป็นจะต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากเดี๋ยวนี้โดยประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการจัดเตรียม ความพร้อมเพรียงรับเหตุการณ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) โฆษณาแจ้งเตือนสามัญชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่เลี้ยงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองฝั่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งสามัญชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รู้ถึงเหตุการณ์น้ำเดี๋ยวนี้ และก็ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการแคว้นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 1 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และก็มีฝนตกสะสม และประสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวพันในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล วัสดุ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และก็ยานพาหนะ ให้พร้อมดำเนินงาน อํานวยความสะดวก และก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสามัญชน ตลอด 1 วัน

3.) ถ้ากำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ และก็การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการคุ้มครองและก็ทุเลาสาธารณภัยจังหวัดรู้ทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รู้ และก็ถือปฏิบัติ

water