Breaking News

ประกันสังคม ประกาศ เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมยังไง ที่นี่

เตรียมความพร้อมผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดยาวัววิด 19 เข็มที่ 2 จัดแจงอย่างไร ได้ฉีดวันไหน ตรวจทานถึงที่เหมาะนี่

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะจำพวก รองพิธีกรสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดยาวัววิด 19 ให้แก่ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ตอนวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

sso

เริ่มฉีดยาเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนยี่ห้อใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งปวง โดยแบ่งผู้เอาประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และก็จะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ข้างใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าอย่างเดิม

– ผู้เอาประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนมิถุนายน – 21 ก.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 28 ก.ย. 2564

– ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตอนวันที่ 12 ก.ค. 2564เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อสิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ข้างใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งปวงด้วยเหมือนกัน

– สำหรับผู้เอาประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

– ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสาคร และก็จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดยา

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้เอาประกันตนรู้ล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้ตระเตรียมศูนย์ฉีดยากระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และก็ทั้ง 5 จังหวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

ถ้าหากมิได้รับ SMS จำเป็นต้องทำยังไง ?

ถ้าหากผู้เอาประกันตนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามกำหนดข้างต้น แม้กระนั้นมิได้รับ SMS นัดหมาย สามารถตรวจทานวันนัดหมายฉีดยาเข็มที่ 2 ถึงที่เหมาะหน้าเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ถ้าหากไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งนาย หรือ HR บริษัท ด่วน หรือถ้าหากมีคำถาม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การเตรียมการก่อนฉีดยา

– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

– งดเว้นการออกกำลังกายหนัก

– สวมเสื้อที่สบายสำหรับเพื่อการฉีด ยกตัวอย่างเช่น เสื้อแขนสั้น

– จัดแจงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ประจำตัวมาด้วยในวันที่ฉีดยา และก็มาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย