Breaking News

ผู้บังคับบัญชาตร.โต้โซเชียล ยืนยันคำบัญชาตั้ง ‘รอง ผกก.-สว.’ เสร็จแล้ว ไม่เลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ โต้กระแสโซเชียล การันตี คำบัญชาแต่งเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ระดับ “รอง ผู้กำกับการ-สว.” เสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้ 7 ธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) เอ๋ยถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่าการแต่งเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผู้กำกับการวาระรายปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันก็เลยทำให้การเผยแพร่คำบัญชาล่าช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำบัญชาแต่ง รวมทั้งวันที่คำบัญชามีผลออกไปอีก ว่า การแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. วาระรายปี 2564 เสร็จสิ้นสมบูรณ์สมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปแต่อย่างใด ดังที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำบัญชามีผลพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ และไม่ได้มีปัจจัยล่าช้าจากการวิ่งเต้นแต่อย่างใด

ดังนี้การแต่งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้แจ่มชัด จำเป็นต้องประพฤติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดแค่นั้น การแต่งระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่ ผู้บังคับบัญชาตำรวจ มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำบัญชาแต่ง โดยมีคณะกรรมการช่วยไตร่ตรอง ก่อนเสนอ ผบช. ลงนามคำบัญชาแต่งรวมทั้งมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป