Breaking News

dFQROr7

“พรีเมียร์ลีก” เปิดเผยผลตรวจ “วัววิด-19” สัปดาห์ก่อนหน้านี้ จำนวนต่ำลงจากเดิม

“พรีเมียร์ลีก” ออกมาเปิดเผยผลตรวจ “โควิด-19” จากนักเตะรวมทั้งคณะทำงานสตาฟฟ์โค้ชล่าสุด โดยนับจากตอนอาทิตย์ก่อนหน้านี้ โดยจำนวนลดน้อยลงจากเดิมจากอาทิตย์ก่อนนั้น

วันที่ 11 ม.ค. 65 พรีเมียร์ลีก ออกมาเปิดเผยผลตรวจ “โควิด-19” จากนักเตะรวมทั้งคณะทำงานสตาฟฟ์โค้ชล่าสุด โดยนับจากตอนอาทิตย์ก่อนหน้านี้ ซึ่งจำนวนออกมาที่ 72 คน จากการตรวจ 12,973 คน

ดังนี้จำนวนอาทิตย์ล่าสุดจัดว่าลดน้อยลงจากเดิมจากอาทิตย์ก่อนนั้นที่มีตัวเลข 94 คน รวมทั้งลดน้อยลงจาก 2 อาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่จำนวน 103 คน ซึ่งถือได้ว่าภาพรวมที่ดียิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้จำนวนคนติดโรคมากขึ้น.