Breaking News

มิสทิน และก็มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีรุ่งเรืองนวงศ์ มอบทุน “มิสทินสู้โควิด” เพิ่มเป็น 10 ล้าน

เครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีรุ่งเรืองนวงศ์ เขมรอบทุน “มิสทินสู้โควิด” สำหรับประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมากของโควิด-19 ในเวลานี้

ภายหลังจากเปิดให้สมัครสมาชิก ช่วงวันที่ 12 ส.ค.แล้วนั้น มีผู้ได้รับความเดือดร้อน สมัครสมาชิกขอรับทุนเข้ามาเป็นหลายชิ้น ทางมูลนิธิ ก็เลยขอเพิ่มทุนบริจาค จาก 4,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท

ทุน “มิสทินสู้โควิด” มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และกล่องผลิตภัณฑ์มิสทินเพื่อดำรงชีวิต ค่า 1,000 บาท

เปิดโอกาสให้กับประชากรที่ได้รับความเดือดร้อน สมัครสมาชิกพอดี www.มิสทินสู้โควิด.com จนถึงวันที่ 14 ส.ค. 2564 เวลา 24.00 น.

และจะประกาศรายนาม บุคคลที่ได้รับการพิเคราะห์ฯ ผ่านทาง www.มิสทินสู้โควิด.com ด้านในวันที่ 19 ส.ค. 2564

มิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีรุ่งเรืองนวงศ์ ขอเป็นอย่างยิ่งใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้