Breaking News

รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 นักข่าวรายงานว่า รพ.ธนบุรี เปิดสมัครสมาชิกแสดงความพอใจฉีดวัคซีนโมเดอร์ที่นา สำหรับกลุ่มพสกนิกรทั่วๆไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ตุลาคม64 ดังนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดวัคซีนผ่านโครงข่าย รพ.ธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่จ.กรุงเทพฯ เช่น รพ.ธนบุรี1, รพ.ธนบุรี2 รวมทั้ง รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกึ่งกลาง เช่น รพ.ธนบุรี บูรณาการ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, รพ.ประเสริฐ-ธนบุรี จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, รพ.ราชเมือง จังหวัดอยุธยา รวมทั้ง รพ.ธนบุรี อู่ทอง จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ เช่น รพ.ลานที่นา จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น รพ.อุบลรัตน์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี, รพ.ราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, รพ.ร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง รพ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ เช่น รพ.สิโรรส จ.ยะลา, รพ.ราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา, รพ.ธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้ง รพ.ธนบุรี ชุมพร จังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก เช่น รพ.สิริเวช จังหวัดจันทบุรี
แต่ ยังไม่มีจำนวนราคาที่แจ่มกระจ่างออกมา แม้กระนั้นคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ดังที่สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา