Breaking News

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นห้องประชุมข้างหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนเอกชน (กช.) และก็สำนักงานสนับสนุนการศึกษานอกระบบและก็การเรียนตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อโอกาสในการศึกษาและก็สิทธิของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู และก็บุคลากร เตรียมพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิเคราะห์ตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงศึกษาจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในแบบอย่างปกติเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.