Breaking News

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำบัญชาล็อกดาวน์กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ ส่งผล 28 มิ.ย.

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า ห้างปิดเวลา 3 ทุ่ม ส่งผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่หลักเกณฑ์ออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในสถานการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำบัญชาปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า จับกลุ่มสังสรรค์ งานกินเลี้ยงครื้นครึก รวมทั้งห้างสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงชื่อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สำหรับหลักเกณฑ์นี้ ส่งผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา รวมทั้งจังหวัดสงขลา

สรุปหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดดำเนินการก่อสร้าง อย่างน้อย 30 วัน รวมทั้งห้ามย้ายที่แรงงานเป็นการชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ โรงแรม ร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นๆเท่านั้น

3. ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดจัดการได้ถึง 21.00 น. โดยงดเว้นให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาธรรมดา แต่ให้งดเว้นการจัดสัมมนา การประชุมสัมมนา รวมทั้งจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากข้าราชการ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้บุคลากรข้าราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าราชการบางทีอาจจัดการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้ข้าราชการจากศูนย์ทำการปรับแก้สถานการณ์เร่งด่วนด้านความมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวพัน ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน ในเส้นทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทวดา-ปริมณฑล

8. ให้ประชาชนงดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการสังสรรค์ งานจัดเลี้ยงครื้นครึกในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดรวมทั้งเอาจริงเอาจัง เป็นระยะเวลา 30 วัน ยกเว้นเป็นการจัดพิธีการตามธรรมเนียมปฏิบัติ
คำบัญชานี้ส่งผลต้ังแต่วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6