Breaking News

ลงทะเบียน SME ตรงนี้! ช่วยนายจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “โครงการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs” ถ้าเกิดลงทะเบียนตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 พ.ย. 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำโครงการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บ “ช่วยเหลือการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 พ.ย. 64 ปัจจุบันมีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการว่าจ้างผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนร่วมโครงการเพียง 4 วันเพียงแค่นั้น ถ้าเกิดไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่ระบุจะก่อให้ผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งพล.อำเภอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน เอาจริงเอาจังที่จะแก้ไขเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือรวมทั้งรักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถรักษาระดับการว่าจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขโครงการฯ มีรายได้ดูแลตนเองรวมทั้งครอบครัว อีกทั้งผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจการค้า รวมทั้งสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมปรารถนาดีผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่รู้โครงการฯ ปัจจุบันนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งผู้ว่าจ้างในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อให้ทราบข้อมูลรวมทั้งมาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งเรือง โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งข้าราชการจากที่ทำการจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 รวมทั้งที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั้งประเทศ ติดตามผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งเร่งรัดให้ลงทะเบียนด้านในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าโดยมากที่ยังไม่รู้จักข้อมูลโครงการรวมทั้งยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นผู้ว่าจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้าง 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME ช่วยเหลือการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บ “ช่วยเหลือการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะ เมื่อได้รับการยินยอมแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ ในเรื่องที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจจะลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อผู้ว่าจ้างรวมทั้งเลขบัญชี) รวมทั้งสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (ผู้ว่าจ้างบุคคลปกติ) โดยลงนามการันตีสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้ข้าราชการดำเนินงานให้ หรือถ้าเกิดอยากไต่ถามรายละเอียดอื่นๆให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว