Breaking News

วันจันทร์ซ้อนจันทร์ สุดยอดมหาฤกษ์เสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยม

ในแต่ละปีหากยึดถือตามความเชื่อโบราณ หรือถ้าใครที่เป็นสายมูหน่อยจะทราบว่าจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ ซึ่งก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงและตรงกับวันจันทร์

สำหรับปีนี้โอกาสจันทร์ซ้อนจันทร์วันแรกตรงกับวันจันทร์ที่ 26 ม.ย. 2564 ซึ่งตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น 15 เย็นเดือน 6

โดยมีความเชื่อกันว่าวันจันทร์ซ้อนจันทร์นั้นเป็นฤกษ์ดี รวมทั้งมีคุณมากมายในการสร้างอำนาจ มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โดยเหตุนั้นหลายท่านจึงจะถือโอกาสนี้สำหรับการอาบแสงเดือน ซึ่งแนวทางอาบแสงเดือนนั้นมีขั้นตอนดังนี้

1.เตรียมน้ำสะอาดใส่ลงในภาชนะที่พวกเราปรารถนาใช้เพื่ออาบแสงเดือน โดยให้ภาชนะนั้นตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถได้รับแสงจันทร์อย่างเต็มที่ ซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรบดบัง ถ้าเกิดมีน้ำมนต์ก็สามารถผสมลงไปได้

2.ไม่เพียงแค่วันนี้จะเป็นวันที่หลายคนอาบแสงเดือนเสริมพลัง เสริมเสน่ห์แค่นั้น แต่บางคนที่มีวัตถุบูชา สิ่งเสริมพลังที่พกประจำตัว ก็สามารถนำมาประกอบพิธีร่วมด้วยได้ โดยให้นำสิ่งพวกนั้นวางพร้อมขันที่เอาไว้สำหรับใส่น้ำมันต์กับดอกไม้ เทียนขาวสำหรับทำน้ำจันทร์

3. หากมีเครื่องมือในข้อ 2 ก็ให้จุดเทียนแล้วให้น้ำตาเทียนหยดลงในภาชนะที่มีน้ำรวมทั้งดอกไม้ (แต่หากไม่สามารถหาสิ่งพวกนี้ได้ ก็ไม่เป็นไร) พร้อมท่องคาถาทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ

นะโมตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ปุญณะจันโท วิชานันเต วิสุทธิสาวะโก วะโร พุทโธ สัทธัมมะรังสี นักปราชญ์โน มัตถะเกสุภัง
( ให้สวดมนตร์ 15 จบ )

4.เมื่อได้ฤกษ์ราว 5 ทุ่ม 40 ทำจิตใจให้สงบนิ่ง คนึงถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ รอคอยให้พระจันทร์ปรากฏในภาชนะที่เตรียมไว้ก็ให้ตักน้ำรดศีรษะ ล้างหน้าล้างตา อาบทั้งตัว หรือบางคนจะเน้นไปที่เนินพระจันทร์ มันก็คือรอบๆกำดันก็ทำเป็นด้วยเหมือนกัน แล้วอธิษฐานแต่สิ่งดีๆทั้งยังในเรื่องของผิวพรรณ ความรวย เป็นอันเป็นระเบียบ

หมายเหตุ : นอกจากบทสวดมนตร์ทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญแล้ว อาจท่องคาถาทุกวันจันทร์ สวดมนตร์ 15 จบ คือ  “อิ ระ ชา ค่ะ ตะ ระ สา” ก็ได้ด้วยเหมือนกัน

***เป็นความเชื่อส่วนตัว โปรดใช้วิจารณญาณ