Breaking News

ศธ. ประกาศพร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2,000 ปริมาณ 11 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ พร้อมจ่ายแก้ไขเด็กนักเรียน 2,000 ปริมาณ 11 ล้านคน ถึงมือผู้ปกครองภายใน 7วัน ภายหลังงบประมาณถูกจัดแบ่งมาให้ศธ.พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ถ้ายังไม่ได้รับเงิน

วันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว “จุดยืนลดภาระด้านการศึกษา” เพื่ออธิบายแนวทางสำหรับเพื่อการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดภาระด้านการศึกษา ของ ศธ.และรัฐบาล

student

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พูดว่า จากการสัมมนาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งเสริมแก้ไข และลดผลกระทบด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียน อาจารย์ผู้สอน เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง โดยอนุมัติงบประมาณเป็นวงเงิน 22,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้

1.การชำระเงิน “แก้ไขเด็กนักเรียน” ทุกคน ทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มปริมาณ ต่อเด็กนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าครองชีพใดๆก็ตามเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด ศธ.อีกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนนอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นต้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนก.ย.นี้

2.ลดช่องว่างการศึกษาและผลกระทบความรู้ที่หายไป โดยให้โรงเรียนยืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณตามแนวทางเรียนฟรี 15 ปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับเล่าเรียน ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียน เพื่อสามารถใช้งบประมาณส่วนที่ต้องในสถานการณ์โควิด 19 ให้สมควร

3.ให้งบประมาณช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา เพื่อคุณครูและเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนากรรมวิธีเรียนการสอนให้มีความมากมายหลาย รวมถึงค่าพาหนะ การดูแลเข้าถึงเด็กนักเรียน และค่าอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่าต่อขาน ในส่วนของขั้นตอน ผู้กระทำระจายเงินแก้ไขของเด็กนักเรียน ศธ.จะได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ส่งต่อไปยังผู้ปกครองเด็กนักเรียนนิสิตทุกคนอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินภายใน 7 วัน หลังจากที่เงินถึง ศธ. รวมถึงจะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ถ้ายังไม่ได้รับเงินดังกล่าวข้างต้นทันการ

ด้านนายสุเจริญ จำปาทอง ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ พูดว่า ขั้นตอนการจัดสรรเงินแก้ไขเด็กนักเรียน 22,000 ล้านบาท ทุกคน ทุกสังกัด 2,000 บาทต่อคน จะถึงมือผู้ปกครอง ราว 5-7 วัน ภายหลังกระทรวงการคลังจัดแบ่งการโอนเงินให้หน่วยงาน โดย

สำนักงานคณะกรรมการการเรียนรู้ขั้นต้น (สพฐ.) : โอนเงินฝากบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) : ผู้ปกครองรับเงินสด ที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือการเรียนรู้เยาวชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) : ผู้ปกครองรับเงินสด ที่สถานศึกษา หรือรับฝากบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป
กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือ ศชช. ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

นอกนั้น ศธ. ยังได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.) และ กสทช.ที่ได้ส่งเสริมค่าอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับเด็กนักเรียน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เดือนสิงหาคม – 15 ต.ค. 2564 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เพิ่มในภาคเรียนที่ 2 ถัดไปเพื่อเป็นการศึกษาของเด็กที่สม่ำเสมอ

นายพระรัตนไตร วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. พูดว่า กสทช.มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียน สำหรับเพื่อการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยม สังกัด สพฐ. รวมทั้งเด็กนักเรียนนิสิตสังกัดอาชีวศึกษา สังกัด กศน. ตลอดจนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินจากรัฐบาล สังกัด กทม. สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัด ตชด. รวมทั้งโรงเรียนสาธิต ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปริมาณกว่า 7.7 ล้านคน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ถึง 15 ต.ค. 2564 (2 เดือน) โดยส่งเสริมใน 2 แบบ เป็น

แบบที่ 1 ช่วย Top-up แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือให้เบอร์ที่เด็กนักเรียนใช้เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต อีกทั้งระบบเพิ่มเติมเงินและทุกเดือน เดือนละ 79 บาท สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาการสอนได้แบบไม่จำกัด อาทิเช่น Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Meeting, WebEx และ Line Chat พร้อมอินเทอร์เน็ตอีก 2GB ในการใช้งานอื่นๆ

แบบที่ 2 ช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยหักจากใบเสร็จรับเงินค่าบริการ เดือนละ 84 บาท (ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถเลือกรับสิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และรับได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์