Breaking News

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จวัดปากน้ำ ประทานมอบน้ำสรงศพ “สมเด็จตอน”

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปวัดปากน้ำ ประทานถวายน้ำสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 64 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญรุ่งเรือง จังหวัดกรุงเทพ ประทานถวายน้ำสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ตอน วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ประธานสมัชชามหาคณิสสร
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯให้ พล.อำเภอสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปสำหรับการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เวลา 17.00 น.พร้อมกับเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทพรัตนราชลูกผู้หญิงฯ สยามบรมราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิว่ากล่าวยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ผู้หญิงรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าหนปังแขนรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และก็ของเจ้าคุณพระสินีนาฏ งามกัลยาณี ตีสีหน้าหีบศพศพ

ดังนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ตอน วรปุญโญ) หรือ “สมเด็จตอน” อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่งเรือง ได้มรณภาพล ในเวลา 05.48 น. วันที่ 9 เดือนธันวาคม2564 ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง สิริอายุ 96 ปี 76 ปี

ช่วงเวลาที่ หัวหน้าคณะสงฆ์จังหวัดกรุงเทพ ได้มีคำบัญชา แต่งตั้ง “พรหมจอม” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ เป็นผู้ดูแลแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

pra1

pra2

pra3