Breaking News

อัปเดตความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” จัดแจงแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงงาน “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. พลเมืองกรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. พลเมืองกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานเราเที่ยวร่วมกันแล้วก็คนละครึ่ง แล้วก็กรุ๊ปพลเมืองทั่วๆไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็รับรองการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน แล้วก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. พลเมืองกรุ๊ปผู้ที่ปรารถนาความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท แล้วก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายจนกระทั่งครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านธงฟ้าราคาประหยัดปรับปรุงเศรษฐกิจเขตแดนที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านรวงแล้วก็ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งนั้น

มากกว่า 1.3 ล้านธุรกิจ
อย่างไรก็แล้วแต่ ล่าสุดช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ครม. เห็นด้วยมาตรการทุเลาผลพวงการแพร่ระบาดไวรัส วัววิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับในการเพิ่มวงเงินโครงงาน เราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.