Breaking News

อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้ชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ เที่ยวนี้จำต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ตุลาคม 2519 ประชาชนโง่-เลว-เลวทราม-เห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ ศักดาวรวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ใจความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการรัฐประหาร บอกว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ แล้วก็จำต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย ใจความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นสำหรับในการเมืองไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้เมืองไทยเจริญก้าวหน้านัก แม้กระนั้นทำให้ไม่วายวอดหรือตายหมู่เกิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีระบบประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยเจริญก้าวหน้าไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมากมาย แม้กระนั้นจำเป็นต้องได้คนเก่งแล้วก็คนดีแบบพ่อเปรมครับผม
ถ้าเกิดเหตุการณ์มันกัดกร่อนมากมาย รัฐประหารมีความจำเป็น ป้องกันสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติแล้วก็ราชบัลลังก์ ผมคิดว่าอีกไม่นานสิ่งที่มีความต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ ไม่มีวันหลบหลีก แล้วก็รัฐประหารเที่ยวนี้จำเป็นต้องกวาดล้างให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จำต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้กระบวนการฝ่ายซ้ายจัดกระเจอะกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาเกือบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็จำต้องทำ กำจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากเสียก่อน แล้วรีบมอบคืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจำเป็นต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จำต้องเป็นระบบประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

ถ้าเกิดประชาชนโง่ ประชาชนเลว ประชาชนเลวทราม ประชาชนเห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด วอดวายเมื่อนั้น ประชาชนเป็นใหญ่มิได้ จำเป็นต้องคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากประชาชนเป็นใหญ่ ท่านพุทธขี้ข้าภิกขุกล่าวไว้ ประชาชนจะต้องมีธรรมะก่อนจึงเป็นระบบประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำเป็นต้องมาก่อน

anon1