Breaking News

เงินช่วยเหลือลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ต้นเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เนื่องแต่มองเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในตอนนี้ จึงจำเป็นจะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีคำถามเพิ่ม ผู้เอาประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้งยัง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินอนุเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• แล้วเข้าระบบ ถ้ายังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียนเป็นสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตร เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1