Breaking News

เช็กสิทธิเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มชนสถานบันเทิง ศิลปิน เงินเข้ารอบแรก 29 เดือนธันวาคม 64

เปิดเช็กสิทธิ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มาตรา 33 มาตรา 39 อาชีพอิสระมาตรา 40 ฝูงชนดำเนินงานสถานเริงรมย์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ กรุ๊ปนักแสดง งวดแรกเงินฝากบัญชีพร้อมเพย์ เริ่ม 29 ธันวาคม 2564

จากความเห็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอนวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้มีความคิดเห็นถูกใจแผนการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการค้าสถานเริงรมย์ แล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับสถานเริงรมย์ที่ได้รับผลพวงจากมาตรการรัฐบาลสำหรับการล็อกดาวน์ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พร้อมเร่งสั่งย้ำให้สำนักงานประกันสังคมเข้าดูแลแล้วก็เร่งจัดการให้ความให้การช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนอย่างเร่งด่วน

ssg3

โดยคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้

  • ควรจะมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 แล้วก็มาตรา 40
  • ควรจะมีเชื้อชาติไทย
  • จำต้องดำเนินงานในกิจการค้าสถานเริงรมย์ คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งผู้รับสิทธิจำต้องได้รับการยืนยันว่าดำเนินงานในสถานเริงรมย์นั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสหพันธรัฐโครงข่ายคนสนุกสนาน ที่ขึ้นทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ควรจะมีบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน แค่นั้น

ssg

โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยารอบแรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้เป็นต้นไป พร้อมยังเปิดโอกาสให้ฝูงชนสนุกสนาน ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้วก็รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันข้างในวันที่ 14 เดือนมกราคม 2565 แล้วก็ให้ทางสัมพันธ์ฯ ดังที่กล่าวมาแล้ว รับรองข้างในวันที่ 28 เดือนมกราคม 2565 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวต่อไป

หรือถามเพิ่มถึงที่กะไว้เพจกรุ๊ปสัมพันธ์นักแสดงที่โล่งแจ้ง มาตรการดังที่กล่าวถึงแล้วจะมีฝูงชนดำเนินงานสนุกสนานเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 แล้วก็มาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากแผนการเยียวยาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดทั้งปวง 600 กว่าล้านบาท

ดังนี้ หากสมัครแล้วก็ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกันตน แล้วก็ทำตามอย่างข้อจำกัดดังที่กล่าวมาแล้วแล้ว สามารถสำรวจสถานะของสิทธิการได้รับการบำบัด 5,000 บาท ที่ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้รอบแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป