Breaking News

เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนวัววิด-19 แยกรายเดือน

เปิดแผนฉีดยาวัววิด-19 เดือนธ.ค. อย่างน้อย 6.6 ล้านโดส พร้อมตารางเดือนฉีดเข็ม 3 ตามเดือนฉีดเข็ม 2 รวมทั้งคำเสนอแนะประเภทวัคซีน-ระยะห่างบูสเตอร์โดส

ช่วงวันที่ 13 ธ.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เผยออกมาว่า แนวทางให้วัคซีนวัววิด-19 ประเทศไทยมีการฉีดยาสะสมแล้ว 97,403,117 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 49,923,276 ราย คิดเป็น 69.3% เข็มที่ 2 จำนวน 43,333,522 ราย คิดเป็น 60.2% รวมทั้งเข็มที่ 3 จำนวน 4,146,319 ราย คิดเป็น 5.8 %

แนวทางจัดหาวัคซีนวัววิด-19 เดือนธ.ค.
แผนบริการฉีดยาจนถึงสิ้นเดือนธ.ค.2564 มีแผนในการฉีดยาอย่างน้อย จำนวน 6.6 ล้านโดส เข็มที่ 1 จำนวน 3.1 ล้านโดส เข็มที่ 2 จำนวน 2.3 ล้านโดส เข็มที่ 3 จำนวน 1.2 ล้านโดส

แนวทางฉีดยาเข็มกระตุ้นตามแนวทางใหม่

เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ธ.ค.2564
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ม.ค.2565
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น กุมภาพันธ์2565
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-ธ.ค.2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น มี.ค.2565

 

covi45

คำเสนอแนะการฉีดยาวัววิด-19 เข็มกระตุ้น

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2รวมทั้ง3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 แอสตร้าฯ-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2รวมทั้ง3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา-โมเดอร์นา วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2รวมทั้ง3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2รวมทั้ง3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2รวมทั้ง3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2รวมทั้ง3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

ดังนี้ คำเสนอแนะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดหรือจำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละขณะหรือข้อมูลการศึกษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

covid1