Breaking News

เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ทราบยัง? “วันหยุด” เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดเดือนกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มากับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 เดือนกันยายน) เป็นวันแรก! ทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้เอาประกันตน ที่กำลังจะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ ทราบหรือเปล่า? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้นเดือน ธ.ค.2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชักชวนคนไทยมาเช็ควันหยุดติดต่อกันหลายวันรอบเดือนเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เพราะในเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นเป็น “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 แล้วก็ทำให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันตอนสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดติดต่อกันหลายวันเดือนกันยายน (วันมหิดล)
ตอนเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมงหมายถึงวันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันร่วมกัน อย่างเช่น

– วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 เดือนกันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 เดือนกันยายน 2564

“วันมหิดล” ธนาคารก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” บอกว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564
ทั้งในตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) แล้วก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน