Breaking News

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 ถึงที่กะไว้นี่ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข ม.33 เช็คสิทธิ์เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้ายังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุถึงการชำระเงินแก้ไขผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 เป็นต้นว่า กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดสงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี รวมทั้งอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 กันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแค่นั้น รวมทั้งจะโอนตามลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกนั้น ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจดูสิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมเหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมทั้งถ้าผู้เอาประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ได้รับเงินแก้ไขแต่ว่าเมื่อตรวจดูสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบบริบรูณ์ ระบุเลขบัตรประชาชนให้แจ้งชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เช่นเดียวกัน

33