Breaking News

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้ฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย ดังเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย รวมทั้ง บมจ.ไทยการซื้อขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมกระบวนการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้งยัง 2 วิธี ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน ต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้น สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่กะไว้ธนาคารตัวแทนขาย ดังนี้
• ธนาคารไทยการซื้อขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นสามารถทำรายการจำหน่ายถึงที่กะไว้ สาขาธนาคารตัวแทนขาย