Breaking News

เปิดเรื่องราว ‘ตรีนุช เทียนทองคำ’ รัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรกของศธ.

เปิดความเป็นมา “ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากการที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก และก็ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง อีกทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทอง” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์หนแรกอีกด้วยเหมือนกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง อีกทั้ง 3 คน

ความเป็นมา “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีเกิด 12 ก.ย. 2515
• การศึกษา
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐวิทยา WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY อเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการคลัง WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY อเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทวดา จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริแขน มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญความเจริญรุ่งเรือง)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของคนเรา (นายสรอรรถ กลิ่นผุดม)
• ผู้เก็บเงิน คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพสภานิติบัญญัติเอเซียและก็แปซิฟิก (APPU)
• ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการท่องเที่ยว
• โฆษกกรรมการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พุทธศักราช 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พุทธศักราช 2548
ยิ่งไปกว่านี้ “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการเงิน และก็หนี้สินต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว รวมทั้ง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามีภรรยา และก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีเงิน 494,981,474 บาท รวมหนี้ 2,536, 193 บาท โดยเป็นเงินของคนอื่นๆ 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา สามีภรรยา 70,449, 104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยเงินจำนวนมาก น.ส.ตรีนุช แบ่งเป็นเงินออม 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน จำนวนมากอยู่ในจังหวัดสระแก้ว สุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่ารวม 298,447,200 โรงเรือนและก็สิ่งก่อสร้าง ค่ารวม 31,160,000 บาท สิทธิและก็สัมปทาน ค่า 11,699,382 บาท เงินอื่นไม่มี