Breaking News

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว อย่าลืมเช็กข้อแม้

www.พวกเราเที่ยวร่วมกัน.com เปิดให้พลเมืองสมัครสมาชิก “พวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3” รับสิทธิ์วันแรกแล้ว พร้อมย้ำอย่าลืมเช็กข้อจำกัดโครงงาน

จากกรณี ครม. มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวที่ประเทศไทย (ททท.) แก้ไขเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงงานพวกเราเที่ยวร่วมกัน เฟส 3” โดยเปลี่ยนช่วงเวลาจบการดำเนินโครงงานเป็นวันที่ 28 ก.พ.65 และให้พลเมืองสมัครใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.65 พร้อมให้ ททท.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

สำหรับโครงงาน พวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 เมืองสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สนับสนุนคูปองของกิน 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามข้อตกลงของแต่ละจังหวัด โดยแน่ใจว่าจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศได้

ดังนี้ ก็เลยขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการที่พัก/โรงแรม/ร้านรวง ร้านอาหารทำตามหลักเกณฑ์และมาตรการของศูนย์บริหารเหตุการณ์โควิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม คุ้มครองป้องกันโรค พร้อมกันไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แม้กระนั้นแม้การระบาดรุนแรงขึ้นในระหว่างดำเนินโครงงาน ททท.สามารถขอจบโครงงานได้
ปัจจุบันเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 2564 นักข่าวกล่าวว่า เว็บไซต์พวกเราเที่ยวร่วมกัน ได้เปิดให้พลเมืองสมัครสมาชิกรับสิทธิ์แล้วปริมาณ 2 ล้านสิทธิ์ โดยโครงงานพวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 จะเปิดให้สมัครสมาชิกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565
แต่ สำหรับพลเมืองที่เคยสมัครสมาชิกโครงงานพวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิ์ที่หลงเหลืออยู่ต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนตุลาคม 2564 – 24 ม.ค. 2565 ส่วนพลเมืองคนที่ไม่เคยสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ และผู้ประกอบกิจการที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกร่วมโครงงานพวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 ได้ทาง www.พวกเราเที่ยวร่วมกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป.