Breaking News

แซ่บราดน้ำเชื่อม! “เกรซ กาญจน์เกล้า”เสิร์ฟบิกินี่สีหวานทำใจสั่นไปทั้งยังดวง

“ความสงบ” คือ สภาพการณ์ที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีสงคราม ไม่มีความประพฤติปฏิบัติอันรุนแรง ที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิต เงิน แล้วก็ความยั่งยืนและมั่นคง เมื่อประชาคมโลกต่างมองเห็นจุดสำคัญของความสงบ ก็เลยนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการกำหนดวันความสงบโลก วันนี้มีประวัติที่ไปที่มาอย่างไร ไทยเมืองออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันความสงบโลก คือวันใด?

วันความสงบโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่อยากที่จะให้คนทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้กำลัง ทั้งยังต่อมนุษย์ สัตว์ แล้วก็สิ่งแวดล้อม เพราะว่าประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ กำเนิดสงคราม ความร้ายแรง นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความร้ายแรงเกิดขึ้นทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีสำหรับเพื่อการจัดการกับปัญหาประเด็นต่างๆร่วมกัน ก็เลยเป็นแนวทางที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันความสงบโลก มีประวัติอย่างไร?

ตอนแรกวันความสงบโลกจะตรงกับทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันความสงบในคราวนั้น ก็เพื่อทั้งโลกได้ใส่ใจแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับ “ความสงบ” อันเป็น ภาวการณ์สงบสุขสงบ

จุดหมาย 6 ข้อของวันความสงบโลก

1. เคารพต่อชีวิตแล้วก็เกียรติของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เสมอภาคแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้กำลังในทุกแบบอย่าง โดยเฉพาะต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง แล้วก็เศรษฐกิจ
4. เคารพความอิสระสำหรับเพื่อการแสดงออก แล้วก็สารภาพความต่างทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ แล้วก็เคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความพร้อมเพรียง เคารพต่อวิธีการระบบประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยเฉพาะหญิง

“นกพิราบ” เครื่องหมายที่ความสงบ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายวันความสงบสากล สื่อถึงความสงบแล้วก็ความสงบสุข ตามความเชื่อที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล ทั้งยังเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันความสงบโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันความสงบโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้กำลังทุกแบบอย่าง สำหรับคำขวัญของปี 2564 กล่าวว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความเสมอภาค แล้วก็ความคงทนของโลก.
ถัดมาในปี ค.ศ. 2001 สหประชาชาติลงความเห็นใหม่อีกที โดยกำหนดให้วันความสงบโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันความสงบสากลของโลก ที่ต้องเลิกการสู้รบ ลดใช้กำลัง รวมถึงหยุดทำสงครามในสงครามตลอดวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องความสงบก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จึงควรร่วมกันรณรงค์ แล้วก็ร่วมมือกันสนับสนุนความสงบทั้งโลก เลิกความร้ายแรงไม่เพียงแต่ในสงครามเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังรวมถึงหยุดความประพฤติปฏิบัติความร้ายแรงต่อเด็ก แล้วก็หญิง เพื่อนำไปสู่การผลิตวัฒนธรรมความสงบให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก